بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی

مطالب دیگر:
🔍بررسي اطفال مبتلا به هوچكين در بيمارستان شهداي تجريش🔍بررسی علل و عوامل و میزان طلاق در بین دانشجویان دانشگاهها🔍خرید و دانلود پاورپوینت: مدیریت انبارداری🔍بررسی اجزاء و ساختمان آسانسور و مراحل نصب آسانسور🔍بررسی تبدیل آهن به فولاد و کاربرد فولاد و نقش ناخالصی ها در آهن🔍بررسی جایگاه حق و عدل در دادرسی اسلامی🔍پیشینه تحقیق در خصوص شیوع بیماری افسردگی در میان دانشجویان🔍بررسی جایگاه حق‌ و عدالت‌ در انديشة‌ استاد مطهري‌🔍بررسی سازه هاي بتني فوم بتن و بتن ا ليافي🔍مشاوره شغلی و عوامل موثر در کار کردن🔍بررسی تاریخچه علم روانشناسي و نظريه شخصيت‌گرايانه و طبيعت‌گرايانه🔍يادگيري و تاثیر فناوري بر نقش معلم در کلاس و روش تدريس🔍بررسی انواع حشرات و گروه بندی حشرات و حشرات نفتی و مقاومت حشرات به سموم🔍بررسی تاثیر اینترنت بر تبلیغات و مدلهای تبلیغات اینترنتی🔍پروژه رشته نقشه کشی صنعتی نقشه کشی در سیستم های مخابراتی🔍آشنایی با اجزای غیر فعال مدار و وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه مدار الکتریکی ١🔍معماري سيستم‌ها و مقايسه با مهندسي سيستم‌ها و متدولوژي معماري سيستم‌ها🔍مقاومت مصالح و طبقه بندی پلها از نقطه نظر سیستم مقاومت مصالح🔍مديريت حقوق و دستمزد منابع انساني جذب گزينش انگيزش سيستم پاداش🔍بررسی اکولوژی درخت انگور و فیزیولوژی رشد و نمو انگور
نگرش دینی,تفکرانتقادی ,دانشجویان,علوم تربیتی|47050755|ufy
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتیآماده دریافت می باشد .

پایان نامه جهت اخذ درجۀ کارشناسی رشتۀ مدیریت آموزشی


مشخصات فایل
تعداد صفحات117حجم0/97 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است.

فرضیات پژوهش عبارتند از : 1) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد

2) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.

همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است و نمونۀ آماری 100 نفر است که از میان این جامعۀ آماری به

صورت تصادفی ساده انتخاب شده است . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه نگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.

نتایج این پژوهش به شرح ذیل است :

بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.

بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.

بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب

چکیدۀ تحقیق

عنوان تحقیق

چکیده

فصل اول

مقدمه

بیان مسأله

اهداف پژوهش

هدف کلی

هدف جزئی

فرضیات تحقیق

متغیرهای پژوهش

تعاریف نظری متغیرها

نگرش دینی

نگرش دینی مثبت

نگرش دینی منفی

تفکر انتقادی

تعاریف عملی متغیرها

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

تعریف و تشریح مفاهیم اصلی

نگرش چیست ؟

فطری بودن دین

تعریف دین از دیدگاه قرآن

مراتب دین

فلسفۀ دین چیست ؟

دین از دیدگاه مطهری

دین از دیدگاه كانت

تفكر انتقادی

ویژگی‌های تفكر انتقادی

ویژگی‌های تفكر انتقادی

مهارتهای تفكر انتقادی از نظر فاسیون

مهارتهای ویژه در تفكر انتقادی

تفكر انتقادی، مهارتهای حل مسایل

ابعاد شناختی و عاطفی تفكر انتقادی

تفكر انتقادی و تفكر منطقی

تفكر انتقادی و حل مسئله

مراحل تفكر انتقادی

پیشینه پژوهشی تحقیق

جواد زاده شهشهانی، افسانه

سوابق تحقیق

تحقیقات خارجی

سابقه تحقیق

پیشینۀ دین در تاریخ

پیشینه مربوط به تفكر انتقادی

پیشینه تحقیق

الف – پیشینه تحقیق در ایران

نقدوبررسی پیشینه و دیدگاهها

نگرش دینی منفی

روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات

تعیین حجم نمونه

ابزارهای گردآوری اطلاعات

مقیاس سنجش نگرش مذهبی دانشجویان

آزمون نگرش دینی

روایی و پایایی

شواهد اعتبار

الف) اعتبار محتوایی

ب) اعتبار (روایی) صوری

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

الف) توصیفی

ب) آمار استنباطی

پیشنهاد به محقق آینده

ضمیمه و پیوست

پرسشنامه 1

بخش دوم

پرسشنامه 2

آزمون تفكر انتقادی

منابع و مأخذ


"